תשלומי הורים

בקישורים הבאים תמצאו טבלאות המפרטות את מרכיבי עלות שכר הלימוד השנתית.
בהצלחה ושנת לימודים פוריה!

תשלומי הורים – למי שאינם תושבי מועצה

תשלומי הורים -תושבי המועצה

ידיעות נוספות