תשלומי הורים

בקישורים הבאים תמצאו טבלאות המפרטות את מרכיבי עלות שכר הלימוד השנתית.
בהצלחה ושנת לימודים פוריה!

תשלומי הורים – למי שאינם תושבי מועצה

תשלומי הורים -תושבי המועצה

ידיעות נוספות

הנחיות לעולים לכיתה ז

14 באוגוסט 2018

תלמידי כיתה ז והוריהם, מברכים אתכם לקראת כניסתכם ל"מבואות הנגב". למידע והנחיות לקראת פתיחת שנה"ל לחצו "קרא עוד".