רישום תושבי מועצה

הורי התלמידים בשכבה  ו'

שלום רב,

בימים אלו אנו מתחילים בהכנות לקראת שנת הלימודים הבאה, ובתוכן תהליך מעבר תלמידי שכבה ו' לחטיבת הביניים.  התהליך נבנה ומיושם על ידי הנהלות שני בתי הספר ומחלקת החינוך במועצה האזורית בני שמעון.

אנו רואים חשיבות רבה לתהליך המעבר של ילדיכם מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, על מנת לאפשר השתלבות מיטבית במבואות הנגב.

בתהליך המעבר  מספר שלבים, המאפשרים – לדעתנו – התארגנות טובה ומשמעותית לקראת שנת הלימודים הבאה (הן לתלמידים ולמשפחות והן – לנו, בביה"ס).

להלן השלבים בתהליך המעבר:

1.   התקיים מפגש הנהלות – יובלי הנגב /ניצני הנגב ומבואות הנגב.

2.  נערך מפגש צוות חטיבת הביניים עם תלמידי כיתות ו'.

3.  ביקור תלמידי כיתות ו' בביה"ס מבואות הנגב.

4.  רישום לביה"ס מבואות הנגב עד ליום 30 באפריל, בשני שלבים:

–  עליכם להירשם באמצעות טופס הרשמה

       –  עליכם למלא טופס ליועצת ולהעבירו למזכירות ביה"ס:

      במייל administration@mevoot.org.il או בפקס: 08-9918818

 

נבהיר כי טופס זה חסוי ויועבר ליועצת בביה"ס מבואות הנגב בלבד!

למען תהליך קליטה ראוי אנא העבירו את הטפסים לא יאוחר מיום ה-30 באפריל.

 

בברכה,
הנהלת בית הספר "מבואות הנגב"