נהלי החזרת ספרים

נא להקפיד על הנהלים הבאים

ספרי לימוד:

בסוף אוגוסט או בתחילת ספטמבר מקבלים כל התלמידים את ספרי הלימוד.

כל תלמיד חייב לבדוק את מצבו של הספר ובמידה שיש בעיה בספר – קריעות,

כתמים, קשקושים – עליו להחזיר את הספר לספריה.

כל כיתה מגיעה על פי הזמן שנקבע מראש לצורך קבלת הספרים בצורה מרוכזת.

 

באמצע השנה מקבלים ספרי לימוד במקרים הבאים: עליה או ירידה ברמות במקצועות

האנגלית והמתמטיקה, ולאחר אישור מריכוז הוראה.

לפי הזמנות מאורגנות של המורים. במקרים אלו התלמידים יקבלו ספרים רק לאחר

שיחזירו את הספרים אותם כבר למדו.

אם ספר אובד, ולאחר חיפוש מדוקדק בלבד, ניתן לקבל ספר אחר, אם עדיין יש

את הספר במלאי הספריה. הספר שאבד יחוייב בתשלום בסוף השנה.

 

החזרת ספרים נעשית במהלך חודש יוני. ישנם ימים מרוכזים להחזרת ספרים.

הספרים צריכים להגיע במצב תקין, ללא קשקושים, כתמים, או חלקים קרועים.

ספר שלא ניתן להשתמש בו יותר, כיוון שהוא נהרס, יחויב במלוא ערכו, כמו ספר שאבד.

ספרים שאבדו יחויבו בתשלום לאחר 15 ביולי.

גם ספרים שלא יוחזרו יחויבו בתשלום לאחר ה 15 ביולי.

 

 

ספרי עיון:

כל תלמיד רשאי להשאיל שני ספרי עיון, למשך הזמן הנדרש לעבודתו ולא יותר משלושה חודשים.

ישנם מספר ספרים שזמן ההשאלה שלהם מוגבל, או אינם ניתנים להשאלה כלל.

אפשר להשאיל עד ארבעה ספרים, בעת ובעונה אחת, לעבודת גמר.

 ספרי קריאה:

אפשר להשאיל שני ספרי קריאה, לתקופה של חודש. ספר ליומני מסע ויומני קריאה נכללים

גם בשני הספרים להשאלה. כמו כן אפשר להשאיל עד שני ספרי קריאה באנגלית. יש אפשרות

להזמין ספרים לקריאה מראש, וכאשר הספר יוחזר לקבל הודעה על כך באמצעות המחנך.

 

 

ספריה