כללי התנהגות בספריה

נא הקפידו על הכללים הבאים:

 

  • לא אוכלים ולא שותים בספריה
  • ליד מכונת הצילום עומד רק המצלם. השאר ממתינים לתורם בחדר העיון.
  • תיקים – משאירים בחוץ.
  • לכבות את הטלפונים הניידים בספריה.
  • הספרייה לא מספקת ציוד למורים ותלמידים, כמו: כלי כתיבה, ניירות כתיבה, שרוולי ניילון, מסכתים וכו.
  •  

כללי השימוש במחשב:

  • העבודה במחשב, של המורים ושל התלמידים תעשה רק במחשב שבחדר העיון.
  • ההדפסות תהיינה רק בשחור לבן למעט מקרים בהם נדרש צבע לעבודות הגמר.
  • ליד המחשב לא ישבו יותר משני תלמידים.
  • הגלישה באינטרנט מיועדת רק לצרכי לימוד

אנו מקוות לשיתוף פעולה 
אשר ינעים לכולנו את השהייה בספריה

צוות הספרניות