אודות הספריה

ספריית בית-הספר מעניקה שירותים לכלל התלמידים ולצוות ההוראה בבית-הספר. בספריה ארבעה חלקים עיקריים – ספרי עיון, ספרי קריאה, חדר עיון ומאגרי מידע. בנוסף לאלו, אחראית ספריית בית–הספר להשאלת ספרי הלימוד לכל תלמידי בית-הספר.

  

ספריית בית-הספר רואה את עיקר מטרתה לסייע למורים ולתלמידים בחומר ביבליוגרפי וחומר ממוחשב למשימות חקר ולמידה והיא מהווה חלק פעיל של מטרת בית-הספר: "פיתוח יכולות החקר והלמידה העצמית של התלמידים".

 

בספרייה מגוון רב של מאגרי מידע ממוחשבים,  וכן מגוון של ספרי עיון ויעץ המשרתים את התלמידים בכתיבת העבודות האישיות ועבודות הגמר.

 

ספרני בית-הספר שותפים בצוותי העבודות האישיות ועבודות החקר ומסייעות לתלמידים בכתיבת העבודות האישיות ועבודות הגמר כחלק אינטגרלי מעבודתן בספריה.

 

 

בחדר העיון נמצאים ספרי היעץ, האנציקלופדיות והלקסיקונים, המחשבים, ובו מתקיימות הסדנאות לכתיבת עבודות ושיעורים במקצועות שונים המשלבים חקר ולמידה עצמית.

 

 

בית ספר מבואות הנגב ממשיך בתכנית "מצעד הספרים". בתכנית ישתתפו תלמידי כיתות ז', ח' וט'.

פרטים מלאים בתיקיה "קריאה בהנאה". בסוף שנה"ל תשע"ג התחילה בניית הספריה החדשה במבואות הנגב.

 

 

יש בספריה ספרי קריאה רבים, המתחדשים תכופות, ומתאימים לחטיבת הביניים, החטיבה העליונה ולמורים. כמו-כן יש מדור ספרי שירה ומחזות עשיר. 

בספריה נמצאים עבודות הגמר של מסיימי בית הספר.

 

צוות הספריה מונה שתי ספרניות העומדות לרשות צרכי בית-הספר והקהל.