מעבר רמה באנגלית

נוהל מעברי רמה באנגלית לשנת תשע"ח

בית הספר מעודד תלמידים להתקדם ברמות הלימוד בהתאם ליכולותיהם במקצועהאנגלית.

ישנן שתי נקודות מעבר בשנה: בתחילת מחצית א' ובתחילת מחצית ב'.

*בשכבה ט' תהיה נקודת מעבר אחת בלבד בתחילת מחצית א', מאחר ובסוף השנה מתקיים מבחן מיון ליחידות לימוד. לא יהיו מעברי רמה בשכבה ט' במחצית ב'.

המורים המקצועיים לאנגלית יאתרו תלמידים הראויים לעלות רמה ויציעו להם

לגשת למבחני המעבר.

תלמידים יכולים לפנות בבקשה למורה. במקרה זה תתכנה שתי אפשרויות:

  1. הגשה למבחן  מעבר רמה  במועד הקרוב ביותר לפנייה, בתנאי שלתלמיד/ה ציון ממוצע של 80 ומעלה ברמה בה הוא לומד. על התלמיד לקבל ציון של 75 בבחינה בכדי לעבור רמה.
  2. לתלמיד אשר ציונו הממוצע ברמה בה הוא לומד הינו 90 ומעלה תינתן האפשרות למעבר רמה ללא בחינה בהתניה: התלמיד מתחייב להישאר ללמוד שעות פרטניות לאחר שעות הלימודים.

תלמיד אשר עבר רמה, מחויב להשלים את הפער שנוצר תוך שבועיים מיום המעבר. התלמיד ימשיך וילמד ברמה החדשה בתנאי שציונו בתעודת המחצית (הקרובה למועד המעבר) יהיה 56 ומעלה.

*תלמיד אשר עבר רמה במחצית א', יוכל לעבור לרמה הבאה במחצית ב' על ידי בחינת מעבר בלבד ובתנאי שממוצע הציונים שלו גבוה מ-90.