מעבר בין רמות לימוד-חט"ב

בית הספר מעודד תלמידים להתקדם ולהצטיין ולעלות ברמות הלימוד.

המורים המקצועיים הרלוונטיים יאתרו תלמידים הראויים לעלות רמה ויציעו להם

לגשת למבחני המעבר.

תלמידים יכולים לפנות בבקשה למורה. במקרה זה תתכנה שתי אפשרויות:

  1. הגשה למבחן  מעבר במועד הקרוב ביותר לפנייה.
  2. העברה לרמה הגבוהה בהתניה של קבלת שעות פרטניות לאחר שעות הלימודים.

במידה ותלמיד נכשל במבחן המעבר ניתן להציע לו את מסלול המעבר על פי האופציה השנייה, כנ"ל.