חדשנות פדגוגית

חדשנות פדגוגיה
מאת נועה נאור-רכזת פדגוגית חט"ב

חינוך להבנה

פדגוגיה שמנסה להשתחרר מהוראה מסורתית של מסירת ידע ושינון, תוך צמצום הניכור בין תכניות הלימוד לבין התלמידים, במטרה להשיג הבנה תוך למידה פעילה, כאשר התלמידים לא רק יזכרו את הידע אלא יוכלו לחשוב באמצעותו ולהשתמש בו בהקשרים חדשים.

יחידות הלימוד נבנו על פי עקרונות הפדגוגיה "חינוך להבנה".
הפדגוגיה מבוססת על שישה שלבים:

1. חשיפת התפיסות האינטואיטיביות שאיתם מגיעים התלמידים אל הנושא הנלמד.

2. ניסוח התפיסות.

3. ערעור תפיסות שגויות.

4. פעילויות המביאות לניסוח התובנות המרכזיות.

5. "ביצוע הבנה" החושף את מידת הבנתם של התלמידים.

6.משוב מחולל למידה- שמהווה חלק מתהליך הלמידה ולא סופו.

למידה בינתחומית

ישנם נושאים הנלמדים מכמה פרספקטיבות, מכמה נקודות מבט. כל פרספקטיבה היא דיסציפלינה.

המטרה: למידה אודות תופעות, תהליכים ואירועים כפי שהם מתרחשים בעולם האמיתי.

לכל נושא יש עוגן דיסצפלינרי כששאר הדיסציפלינות מהוות נקודות מבט נוספות.

כך ובהתאמה, צוות המורים הבונה ומלמד את יחידות הלימוד, הוא בין תחומי.

אשכולות למידה:

"הומניסטיקה" – תחום הכולל את הדיסציפלינות: תנ"ך וספרות עם נקודות מבט נוספות מתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה, בהתאם לנושא הנלמד.

"מדעים וסביבה" – תחום הכולל את הדיסציפלינות: כימיה, ביולוגיה, פיזיקה ואקולוגיה.

"דמוקרטיה" – תחום הכולל את הדיסציפלינות היסטוריה ואזרחות.

 

הוראה ולמידה בקבוצות

מבנה הכתות בבית הספר החדש, מאפשר לנו לטפח את מיומנויות של ניהול דיון בקבוצות, בשיטות מגוונות כמו פתרון בעיות, משחקי תפקידים ועוד. וכן הוראה בקבוצות באסטרטגיות שונות כמו למידה בחברותא, PBL, גיקסו ועוד.

הוראה כזו מאפשרת למידה הפעילה, בה התלמידים שותפים בהבניית הידע, תוך תרגול למידה שיתופית בדרגות שונות, הוראת עמיתים, ההתנסות בפרזנטציה ומשוב עמיתים.

קורסי בחירה
בית הספר מקדיש שעתיים שבועיות, בשכבות ז- ח, לקורסי בחירה. 
במסגרת קורסי הבחירה, מוצעים מגוון של קורסים בהנחיית מורי בית הספר, אשר אף להם זוהי הזדמנות לתת ביטוי נוסף לחווית ההוראה בבית הספר.

המורים אשר בחרו לקחת חלק בתכנית זו, בונים קורסים מתחום העניין שלהם או מתחום ההתמחות שלהם, אשר לא בא לידי ביטוי בדיסציפלינות בית הספר.

הקורסים המוצעים בשלב זה: אסטרונומיה, רובוטיקה, הדפסת תלת מימד, תזונה, כדור נוצה, עיצוב וחיטוב הגוף, קרמיקה, "להיות בנות", קרמינולוגיה.