החינוך החברתי קהילתי

 
החינוך החברתי ערכי מושתת על תפיסה חינוכית, המתייחסת למתח המתמיד שבין הפרט לחברה, בין מימוש עצמי למחויבות חברתית.
אבני היסוד של החינוך החברתי הן: מחויבות למדינת ישראל, חינוך לאורח חיים דמוקרטי, טיפוח זהות יהודית וישראלית, סולידריות ואחריות חברתית, קהילתיות, למידה וכשירות חברתית.
קהילת בית הספר, כמוסד מעצב חברה ותרבות, פועלת באופן מתמיד לאור ערכים לימודיים, חברתיים וקהילתיים במשולב , ואנו שואפים להגיע להישגים בתחומים אלה.
 
בית הספר שם לעצמו כמטרה לסייע לבוגריו בעיצוב זהות ותפיסת עולם חברתית מוצקה, ערכית מוסרית. מטרתנו להביא לצמיחתם האישית והחברתית של חברי קהילת בית הספר תוך פיתוח המרקם הקהילתי , המחויבות והמעורבות החברתית, קהילתית ואזרחית.
מטרות
  1. לפתח את אישיותו של התלמיד, כישרונותיו ותחומי התעניינותו באופן שיביא למיצוי יכולתו.
  2. לעורר את מודעות התלמיד ורגישותו לצורכי החברה הסובבת, לפתח אכפתיות ונכונות לעזרה הדדית.
  3. לפתח יכולות וכשירויות חברתיות של התלמיד לקידום תהליכי הסתגלות מושכלים, להגברת תחושת שייכות, מעורבות ואחריות לקבוצה ולקהילה בה הוא חי.
  4. לקדם הפנמת ערכים ונורמות ההולמים אורח חיים בחברה דמוקרטית, ולהכשיר לאזרחות פעילה בבית הספר, בקהילה ובחברה.
  5. לעודד יוזמה, התנדבות ותרומה לקהילה, ולחנך לנטילת אחריות במילוי משימות ותפקידים חברתיים.
  6. לחנך לסולידריות ולצדק חברתי המושתתים על כבוד האדם ועל מימוש זכויותיו.
  7. לטפח זהות יהודית תרבותית המושתתת על ההכרה במגוון מורשות, מסורות, מנהגים ושפות שהתהוו בעמנו לאורך הדורות.
  8. להכיר בזכותן של אוכלוסיות לא יהודיות לטפח את זהותן התרבותית.
  9. להזדהות עם ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, להיות שותף בעיצוב אופייה ואורח החיים בה ולתרום לשגשוגה.
לתכניות מרכזיות
 
בברכה, 
צוות חינוך חברתי