רוקחים עולם

תעשיידע בשיתוף מפעל "קמדע"

תלידי שכבות ח ו- ט, שהיו שותפים לתכנית "רוקחים את העולם" במסגרת תעשידע בשיתוף מפעל "קמדע". השתתפו במפגש הסיום ב"קמדע" והציגו את הפרויקטים שלהם-כל הכבוד!! לאחר הצגת הפרויקטים סיירו במפעל.