הנחיות הרשמה לביה"ס

לכבוד
הורי התלמידים בשכבה  ו'

שלום רב,

בימים אלו אנו מתחילים בהכנות לקראת שנת הלימודים הבאה תש"פ ובתוכן תהליך מעבר תלמידי שכבה ו' לחטיבת הביניים. 
התהליך נבנה ומיושם על ידי הנהלות בתי הספר ומחלקת החינוך במועצה האזורית בני שמעון.
בתהליך המעבר מספר שלבים, המאפשרים – לדעתנו – התארגנות טובה ומשמעותית לקראת שנת הלימודים הבאה,
הן לתלמידים ולמשפחות והן – לנו, בביה"ס.

להלן השלבים בתהליך המעבר:

  • מפגש הנהלות – ניצני הנגב ומבואות הנגב.
  • מפגש צוות חטיבת הביניים עם תלמידי כיתות ו'
  • ביקור תלמידי כיתות ו' בביה"ס מבואות הנגב
  • רישום לביה"ס מבואות הנגב עד: 10/4/19

לפניכם טופס רישום, אנא מלאו את הטופס במלואו והעבירו למזכירות בית הספר עד לתאריך- 10/4/19.
טופס רישום

את הטופס המלא יש לשלוח למייל: school@mevoot.org.il 
או לפקס: 08-9918818.

 

בברכה,
הנהלת בית הספר "מבואות הנגב"